21-12-2016

De medewerkersparticipatieregeling als bedrijfsthermometer

Collega Ben Kaal is onlangs gevraagd om een artikel te schrijven voor het vakblad vanwaarde van het Nederlands Instituut voor Register Valuators. Wij kunnen u dit artikel uiteraard niet onthouden zo vlak voor de feestdagen.

 

In het artikel gaat Ben in op hoe hij ondernemers adviseert bij een medewerkersparticipatieregeling. Geinteressseerd om het artikel te lezen? klik hier.

04-04-2016

Overnamegolf in IT-branche zet door

Volgens de ABN-AMRO zal de IT-markt in 2016 in het teken staan van fusies en overnames. Het zoeken naar schaalgrootte, het in huis in halen van kennis en de bereidheid om meer te investeren zijn redenen om op fusie- of overnamepad te gaan.

 


ABN-AMRO verwacht dat het aantal fusies en overnames op de IT-markt dit jaar boven het langjarig gemiddelde (256) uit zal komen. Bijvoorbeeld binnen de groeimarkt voor cloudaanbieders voorziet ABN- AMRO vele overnames. De digitalisering van de samenleving zet al jaren de toon binnen de Technologie, Media en Telecomsector (TMT). Het heeft de structuur van de sector aanmerkelijk veranderd. Mede door de digitalisering is het thema ‘samenwerking’ binnen de gehele TMT-sector belangrijker geworden.

 


Verder wordt de toenemende interesse in overnames en fusies volgens ABN-AMRO ondersteund door de aantrekkende economie en de lage rente. Bovendien zijn ook private equity-partijen zeer actief in de markt en komt ook uit het buitenland interesse. Ook zijn binnen de IT-branche relatief veel snelgroeiende bedrijven actief. Dat zorgt voor aantrekkingskracht. Tussen 2010 en 2014 steeg het aantal IT-bedrijven dat jaarlijks het personeelsbestand met 10% of meer uitbreidt van 355 naar 425 (CBS). Die ontwikkeling leidt er toe dat er relatief veel verwachtingswaarde wordt betaald bij overnames.

 


Bent u momenteel actief in de IT-markt én geïnteresseerd in het uitbreiden van de huidige activiteiten of wellicht naar de verkoopmogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met FBM. FBM beschikt over specialisten in de IT markt die u hierin kundig begeleiden.

 

Bron: ABN-AMRO

31-03-2016

Schroders stapt in mkb-kredieten 

Vermogensbeheerder Schroders gaat samenwerken met NEOS Business Finance om op grote schaal direct kredieten te verstrekken aan middelgrote bedrijven. De samenwerking draait om leningen van tussen de €250.000 en €5 mln. Volgens Neos Business Finance is de totale markt €1,5 mrd per jaar. 'Door de samenwerking met Schroders moet het mogelijk zijn op termijn minstens een kwart van die markt te bedienen', aldus NEOS Business Finance.

 

NEOS Business Finance is in 2012 opgericht en biedt institutionele beleggers toegang tot een platform dat alternatieve financiering voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) arrangeert. Het bedrijf heeft een unieke aanpak om het MKB toegang te geven tot kleine tot middelgrote leningen via een gestandaardiseerd uitgifte- en leningsvoorwaardenproces.

 

 

Tot op heden heeft NEOS Business Finance een fonds geïntroduceerd waarvan de financiering afkomstig was van twee grote Nederlandse pensioenfondsen. Daarnaast werkt NEOS Business Finance samen met ABN Amro op het gebied van MKB-financiering. Dit vormt een welkome aanvulling op het stimuleringsbeleid van de Nederlandse overheid om pensioenfondsen en andere instellingen actief te laten deelnemen aan de ontwikkeling van de nationale economie.

 

Kenmerken financiering
NEOS Business Finance biedt ondernemers de mogelijkheid leningen aan te gaan met een looptijd tot en met zeven jaar. Een lening heeft, mede afhankelijk van de specifieke voorwaarden, de volgende kenmerken:

 • Omvang van de lening: minimaal € 250.000
 • Looptijd: tot en met 7 jaar
 • Aflossing gedurende de looptijd van de lening conform overeengekomen aflossingsschema (eventueel restant hoofdsom aan einde looptijd dient geherfinancierd te worden)
 • Maximaal 1 jaar aflossingsvrij
 • Een vast rentepercentage gedurende de looptijd
 • rentebetaling per kwartaal
 • Vervroegde aflossing mogelijk
 • Leningen worden alleen in euro's verstrekt

 

Hulp nodig met de aanvraag van de lening? Neem dan contact op met FBM dat al ruim 25 jaar ervaring heeft met het begeleiden van financieringsaanvragen. Contact:FBM

 

Bron:Schroders 

Bron:NEOS

21-03-2016

Crowdfunding vindt zijn weg naar duurzaam

In 2015 is in Nederland 128 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. Daarmee is crowdfunding opnieuw verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar, toen nog 63 miljoen euro via crowdfunding werd gefinancierd zo blijkt uit onderzoek van crowdfunding bureau Douw&Koren. Waar in het begin vooral kleinere bedrijven, artiesten en ngo’s gebruik maakten van crowdfunding om het laatste stukje financiering rond te krijgen wordt crowdfunding steeds meer omarmt door grotere organisaties.


In 2015 was € 11,5 miljoen euro van de 128 miljoen euro bestemd voor de duurzame energiesector. Dat is 9% van de totale crowdfunding markt in Nederland.


Crowdfunding voor energie innovaties
Crowdfunding werd in 2015 onder meer ingezet voor duurzame energie innovaties binnen de domeinen zon, biomassa en gebouwde omgeving. Innovaties in de gebouwde omgeving haalden gemiddeld de meeste financiering op. In 2015 zijn 22 duurzame energie innovaties succesvol via crowdfunding gefinancierd, met een totale omvang van 2,8 miljoen euro. In totaal investeerden bijna 3.500 particulieren in deze innovaties. Gemiddeld haalde een innovatie 127.000 euro op. Energie innovaties halen daarmee gemiddeld 40% meer op dan ondernemingen. Nederlandse ondernemingen halen momenteel gemiddeld 90.000 euro op met crowdfunding.
Naast energie innovaties werd crowdfunding binnen de energie sector ook ingezet voor energie projecten. Van de circa 11,5 miljoen kwam ongeveer 75% ten goede aan duurzame energie projecten.


Zelfstroom
Zelfstroom heeft op 14 maart 2016 met succes een vierde crowdfundingproject van 600.000 euro afgerond. Daarmee heeft het bedrijf nu 900.000 euro aan zonnepanelen via crowdfunding bij particulieren geplaatst. Zelfstroom wil over 5 jaar voor 100 miljoen euro aan zonnepanelen op particuliere daken geplaatst hebben. ‘We zien dat het huren van zonnepanelen aanslaat en daarom gaan wij ook door met crowdfunding om deze toenemende vraag te financieren’, aldus Justin van der Loo, chief financial officer van Zelfstroom aan Solar Magazine. Deze geeft daarnaast aan dat het volgende crowdfundingproject naar verwachting al groter zal zijn dan 1 miljoen euro. Via het crowdfunding platform duurzaaminvesteren.nl, waar ook Triodos bank onlangs een aandeel in heeft genomen, worden deze zonnestroomsystemen nu deels gefinancierd. ‘Investeerders die crowdfunden krijgen een vaste rente van 5,5 procent, zo creëren we een duurzame win-win situatie’, aldus Van der Loo.


FBM
Financieel Bedrijfsmanagement (FBM) heeft ondertussen al meerdere crowdfunding projecten met succes begeleid. Het meest recente project met een financieringsbedrag van €400.000 werd op 15 februari 2016 in twee uur volgeschreven door 251 investeerders op het crowdfunding platform Collin Crowdfund. FBM assisteerde hierbij ondernemers Jorgen Botermans & Willem Brethouwer van SAMR SmartAgent-MarketResponse met het ophalen van de lening. De opgehaalde financiering wordt gebruikt voor het realiseren van overnames.


Bent u ook geïnteresseerd in alternatieve financieringen en de mogelijkheden die er allemaal zijn omtrent financieringen? Laat u dan onafhankelijk adviseren door FBM en neem vrijblijvend contact op via http://www.fbm.nl/nl/contact/

 

Bronnen:
Douw&Koren
Zelfstroom
Solar Magazine

15-02-2016

Leningaanvraag SAMR SmartAgent-MarketResponse in 2 uur volgeschreven.

FBM feliciteert SAMR SmartAgent-MarketResponse met de geslaagde funding! In 2 uur hebben zij €400.000 opgehaald bij 251 investeerders.

Met behulp van FBM is SAMR SmartAgent-MarketResponse vandaag een campagne gestart om financiering op te halen voor strategische overnames. Via Collin Crowdfund is in 2 uur €400.000 opgehaald!
15-02-2016

Crowdfunding SAMR SmartAgent-MarketResponse

 

FBM assisteert bedrijven bij het vinden van alternatieve financiering. Ondernemers Jorgen Botermans & Willem Brethouwer zijn met behulp van FBM via Collin Crowdfund een campagne gestart voor de overname van Service Check en Panel “Consumeningen” (Cendris/Post NL).

 

SAMR is in 2015 ontstaan nadat MarketResponse en SmartAgent samengevoegd zijn onder één naam. Ter verdere versterking van haar marktpositie en autonome groei neemt SAMR alle activiteiten over van Service Check en Panel “Consumeningen” (Cendris/Post NL). Beide targets zijn bestaande samenwerkingspartners. De bij Collin Crowdfund gevraagde lening wordt gebruikt voor beide overnames. De gevraagde financiering bedraagt €400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7%.

 

Ga hier naar de financieringsaanvraag op de website van Collin Crowdfund.

11-02-2016

Banken en het MKB: Een gedwongen huwelijk?

 

Hoe groot is nog de rol van  banken in de toekomst van kredietverstrekking aan het MKB?

“Nederlandse banken schieten tekort bij de financiering van het midden- en kleinbedrijf.” Aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken in een gesprek met het FD van donderdag 21 januari 2016. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie. Het is daarom logisch dat de minister van Economische zaken zich bijzonder druk maakt om de kredietverstrekking aan het midden- en kleinbedrijf.

 
Minister Dijsselbloem van Financiën was vorig jaar echter nog van mening dat een van de lessen van de kredietrisico is dat de banken te gemakkelijk krediet hebben verstrekt. De banken zouden vaker ‘nee’ moeten zeggen. Ook blijkt uit onderzoek van toezichthouder DNB dat de bancaire financieringsaanvragen tijdens de crisisjaren vooral afkomstig waren van bedrijven met een zwakke financiële positie en dat daarmee het afwijzingspercentage op liep.


Het midden- en kleinbedrijf ondervindt al jaren veel hinder van de beperkte kredietverstrekking door de banken. Waar het afwijzingspercentage voor mkb-financieringen in Nederland in 2008 nog gemiddeld op 10% lag, was dit in 2015 circa 25%. Ondanks dat dit een afname is ten opzichte van een afwijzingspercentage van 39 % in 2014, baart dit de minister van Economische Zaken ernstige zorgen. Hoewel het aantrekken van extern kapitaal steeds beter gaat, neemt de bancaire sector nog maar 50 % van de financiering van vreemd vermogen voor zijn rekening.


De kans dat het kleinbedrijf een aangevraagde lening volledig gehonoreerd krijgt is opgelopen naar 57% en voor het middenbedrijf naar 89%. Echter, de minister is hier niet gerust op. De minister zou graag zien dat de banken niet alleen bezig zijn met hun eigen financiering en balanspositie op orde te krijgen, maar ook dat zij een grotere rol spelen als regisseur van financiering in het bedrijfsleven. Aangezien bij banken de expertise is om kredietaanvragen goed te kunnen beoordelen, zouden banken zich actiever moeten gaan bemoeien met de volledige financiering van haar klanten. Een gemengde financiering van banken en andere participanten waarbij de bank als financier én adviseur optreedt moet de toekomst gaan worden als het aan minister Kamp ligt.


Visie FBM:
Bij FBM zien wij ook dat de rol van banken in financiering, van met name het MKB, al jaren afneemt. Wij verwachten dat dit proces zich, onder druk van de steeds strengere eisen van wet-en regelgevers (o.a. Basel III), voorlopig nog wel even doorzet. In de V.S. vullen de banken al langer minder dan 50% van de financieringsbehoefte van het MKB in. De traditionele bancaire financieringsrol wordt ook in Nederland in toenemende mate overgenomen door alternatieve financiers, zoals crowdfunding- en private equity partijen. Het is nog maar de vraag of het goed is dat banken een belangrijke intermediaire rol moeten gaan spelen in de financiering van het MKB, zoals minister Kamp voorstelt.


Objectief en onafhankelijk advies door een partij die daarbij een zelfstandig eigen belang heeft, kan ook verkeerd uitpakken voor de ondernemer en zijn onderneming. Wij zien juist een belangrijke rol weggelegd voor de onafhankelijke financiële intermediair, zoals o.a. FBM, om in de wirwar van (alternatieve) financieringspartijen de juiste en passende financieringsoplossingen te vinden voor het MKB. Financiële intermediairs kennen goed de weg in het financieringslandschap en volgen de ontwikkelingen in het belang van het MKB op de voet. Daarnaast wordt niet alleen onafhankelijk en objectief advies verstrekt, maar wordt de ondernemer van begin tot eind goed en meestal succesvol begeleid.

13-01-2016

FBM in Utrecht Business Magazine 

MIchiel en Albert in Utrecht Business Magazine

FBM staat met Michiel Dullaert en Albert van Lunteren in de nieuwe editie van het Utrecht Business Magazine. In In het magazine vertelden zij over FBM en beschreef Albert een praktijkverhaal.

Lees het volledige artikel over FBM hier

Hier het praktijkverhaal op bladzijde 50 

 

27-11-2015

Weinig ervaring met financieringen remt ondernemers financiering aan te vragen. 

De Kamer van Koophandel heeft in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht in de eerste helft van 2015 een behoefteonderzoek gedaan naar de toegang tot financiering in het MKB.  Naast de behoefte bij het MKB naar financiering hebben ze ook onderzocht welke factoren een rol spelen in het proces van het verkrijgen van de financiering. Het onderzoek is uitgevoerd op 3.183 ZZP- en MKB ondernemingen.

 

Uit het onderzoek blijkt dat 40% van het MKB behoefte heeft aan financiering over de afgelopen 12 maanden. Bij ZZP’ers ligt dit percentage aanzienlijk lager op 21%. De financiering is voornamelijk nodig voor het aanschaffen van bedrijfsmiddelen, werkkapitaal en de herfinanciering van schulden. Opmerkelijk is hierbij dat de meeste ondernemers alleen maar bekend zijn met enkele vormen van financiering zoals een (bedrijfs) hypotheek, het rekening-courant krediet en de banklening. Daarnaast blijkt ook crowdfunding steeds meer naamsbekendheid te krijgen.  Het gebruik hiervan is echter nog relatief gering.

 

Het blijkt consistent dat ervaring met, en niet de kennis van,  financieringsvormen, leidt tot een grotere kans op het overwegen, aanvragen en de toewijzing van financieringen voor ondernemers. Ook blijkt dat slechts 30% van de ondernemers die zijn afgewezen een andere financier probeert. Terwijl deze ondernemers ook aangeven dat de afwijzing de groei van het bedrijf zal afremmen, leidt tot een beperking van het investeringsniveau en in enkele gevallen zelfs tot ontslag van personeel.

 

FBM heeft  meer dan 25 jaar ervaring  in het adviseren en begeleiden van ondernemers bij financieringsvraagstukken. Vanzelfsprekend is FBM  bekend met alle typen financieringen en met het effectief invullen en aanvragen van financieringen in vrijwel alle voorkomende situaties.  

 

Door met de juiste voorbereiding bij de juiste financier aan te kloppen, vergoten wij voor u de kans op succes aanzienlijk. Daarnaast zien wij  in vrijwel alle gevallen kans om voor u betere financieringsvoorwaarden te bedingen.  Zelfs als een financieringsaanvraag niet direct de eerste keer slaagt, dan kent FBM altijd nog meerdere alternatieven , zodat u niet bang hoeft te zijn voor een rem op de groei.

 

Bron: KVK

20-11-2015

Crowdfunding campagne OneFit vandaag gestart.

FBM assisteert bij het verwerven van alternatieve financieringen. Serge Brabander & Camille Richardson zijn met behulp van FBM een crowdfunding campagne gestart bij Kapitaal op Maat voor het verwerven van groeikapitaal voor OneFit Unlimited.


OneFit biedt een flexibel alles-in-één abonnement voor sport en welness aan. Voor € 59,- per maand kunnen sporters vrij trainen en lessen volgen bij de beste sportlocaties in de stad. In Amsterdam alleen is er al keuze uit meer dan 80 fitnesscentra, yogastudio’s, bootcamps, zwembaden, danscentra en boksscholen.


Op de website van OneFit (www.onefit.nl/unlimited) zijn alle mogelijkheden duidelijk te bekijken en lessen direct online te boeken. Leden kunnen alles online regelen: inschrijven, lessen reserveren of het abonnement tijdelijk pauzeren. Er is geen verplicht jaarcontract en betalen gaat maandelijks.


Sinds de start in januari in Amsterdam groeit het OneFit Unlimited concept explosief. In oktober heeft OneFit dit concept ook naar Den Haag uitgebreid. Om verder uit te breiden naar andere steden in Nederland en het buitenland zoekt de organisatie € 100.000,-.


De financiering van € 100.000,- zal aangewend worden voor uitbreiding van personeelsbezetting, verbeteren van het online platform, de ontwikkeling van een mobiele applicatie, marketing en opstarten van activiteiten in andere steden. Tevens wil OneFit in begin 2016 starten met uitbreiding naar Duitse en Belgische steden.
Het rentepercentage van de lening is 7% met een looptijd van 60 maanden.


Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van Kapitaal op Maat.

02-11-2015

FBM groeit!

Per 1 november jl is Michiel Dullaert (35) werkzaam als Senior Adviseur bij FBM.  

 

Voordat Michiel in dienst kwam was hij werkzaam als Relatiemanager Grootbedrijf bij ING met marktspecialisaties ICT en Logistiek. 

 

Michiel versterkt ons team met zijn ruim 10 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening. Hij gaat bij FBM ondernemers  adviseren bij financiële besluitvorming in brede bedrijfskundige context. Hij kan hierbij bouwen op o.a. zijn specialisme in de sectoren transport & logistiek en ICT. 

 

De ICT-sector laat zich lastig bancair financieren. Zekerheden zijn beperkt en investeringen risicovoller. Michiel heeft een breed netwerk opgebouwd van financiële partijen om deze sector te helpen aan verschillende vormen van financiering en zo de optimale oplossing te creeren.  

 

Wij heten Michiel van harte welkom bij FBM en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.   

 

Meer informatie en contact

16-10-2015

Uw bedrijf verkopen?

FBM en BCMS nodigen u uit voor een gratis seminar over de verkoop van uw onderneming. Als u overweegt om uw bedrijf nu of in de komende jaren te verkopen, of u wilt weten hoe u uw bedrijf waardeert, dan is dit seminar voor u de moeite waard. 

 

FBM staat al 25 jaar als financieel specialist naast ondernemers in elke fase van het bedrijf en BCMS is al meer dan een kwart eeuw wereldwijd specialist in het begeleiden van de verkoop van bedrijven. Wij gaan verder dan welke traditionele aanpak dan ook om succes voor u te bereiken. 

 

In een ochtend zullen wij vele praktijkvoorbeelden met u doornemen en onder andere de volgende onderwerpen behandelen. 

 

 • Waarom veelgebruikte waarderingsmethoden uw bedrijf onderwaarderen.
 • Waarom de beste biedingen uitgebracht worden door bedrijven die niet actief naar een acquisitie op zoek zijn. 
 • Hoe u de financiële structuur verbetert u uw bedrijf verkoopklaar maakt. 
 • Veel gemaakte fouten bij het verkopen van een bedrijf. 

 

Aan het eind van de seminar weet u hoe uw bedrijf moet waarderen, wat een goede voorbereiding voor de verkoop van uw onderneming is en begrijpt u de principes die nodig zijn om uw bedrijf voor de maximale waarde te verkopen. 

 

 Data, locaties en aanmelding

05-10-2015

Het jaar van de stapelfinanciering

Je kunt geen enkel financieel blad openslaan of er staat iets in over ‘stapelfinancieringen’. Met deze term wordt bedoeld dat je voor de financiering van je bedrijf gebruik maakt van verschillende vormen van financieringen. Denk hierbij aan achtergesteld vermogen, borgstellingskrediet, factoring, leasing, crowdfunding enzovoorts.

 

Nieuwe wijn in oude zakken’

De term zelf is compleet nieuw, maar de achterliggende gedachte is al 25 jaar oud.  Wij ontlenen een deel van onze dienstverlening al jaren aan het feit dat wij deze combinatie succesvol weten toe te passen. In onze beleving gaat het hierbij over nieuwe wijn in oude zakken.

 

Is er dan niets veranderd?

Jawel, de urgentie om hiermee goed te kunnen werken is tegenwoordig nog groter, dan vroeger. De banken zijn immers veel terughoudender met financieren. Via informals financieren is gebruikelijker geworden en daarnaast is crowdfunding een nieuw fenomeen.

 

Deze laatste financieringsvorm is best aantrekkelijk, maar wel onder bepaalde omstandigheden. Het is helaas niet het medicijn tegen alle kwalen, maar kan in sommige gevallen een prima oplossing zijn.

 

De rechter kant van balans houdt niet op bij de bank

De winst van de term ‘stapelfinancieringen’ is dat ondernemers zich beter zijn gaan realiseren dat het beheren van de rechterkant van de balans niet ophoudt bij de bank en een goede voorbereiding vereist is. Vandaar dat wij dit jaar maar eens moeten gaan uitroepen tot het jaar van de ‘stapelfinancieringen’.

 

Boudewijn Pelgrim

 

23-09-2015

Is het bedrijfsleningen fonds er echt voor het MKB?

6 punten die u als ondernemer moet weten. 

Deze week heeft de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) het Bedrijfsleningen Fonds (BLF) geopend. Het fonds, dat vorig jaar werd opgericht, is bedoeld om investeringen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) te stimuleren. Met de komst van het BLF claimt het NLII dat er nu voor 1 miljard euro aan leningen beschikbaar is voor het Nederlandse MKB.

 

Hieronder hebben wij een aantal punten opgesomd die u moet weten over dit nieuwe financieringskanaal.

 

 1. Distributie van het fonds geschiedt nog altijd via de banken: ABN AMRO, ING en Rabobank. Kredietbeoordeling en afhandeling is dus een bancaire afweging.

 

 1. Door de komst van het BLF is de bank in staat geld uit te lenen wat niet van de eigen balans komt. Hierdoor kan het zijn dat bedrijven waarbij de benodigde financiering eerder te groot was voor de bank alleen, nu wel in aanmerking komen voor financiering.

 

 1. Het fonds leent tussen de 5 miljoen en 25 miljoen euro per financiering uit. Voorwaarde is dat de bank op zijn minst hetzelfde bedrag uitleent. Deze co-financieringen zijn dus alleen voor aanvragen/leningen vanaf 10 miljoen euro.

 

 1. De co-financieringen zullen bestaan uit senior leningen met een looptijd van minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Het rentetarief ligt afhankelijk van de omvang van de lening en kredietwaardigheid van het bedrijf tussen 2,25 en 3,5% boven de risicovrije basisrente Euribor.

 

 1. Alleen bedrijven die aan de bancaire financieringsnormen voldoen zullen worden gefinancierd. De bedrijven moeten dus voldoende solvabel zijn, geen excessieve kapitaalonttrekkingen hebben gehad in de voorafgaande periode, going concern zijn en geen recente schendingen van convenanten hebben gekend. Ze moeten voor de toekomst voldoende rendabel zijn en een toereikende liquiditeitspositie hebben.

 

 1. Het is aan te raden een onafhankelijk adviseur met bancaire kennis en ervaring te raadplegen voor dit soort financieringen om de aanvraag bij de banken meer kans van slagen te geven. Een onafhankelijk adviseur kan voor u uw financieringsbehoefte vaststellen en een financieringsmemorandum opstellen. Kijk voor meer info daarover op fbm.nl/nl/diensten/financiering.
15-09-2015

Oriëntatie workshop SNPI 1 oktober 2015

 

FBM adviseert en ondersteunt het SNPI in waarderingsvraagstukken bij werknemersparticipaties.

 

Hoe werkt het overdragen van aandelen of het verkopen van aandelen aan medewerkers en wat moet u allemaal weten om een gedegen besluit te nemen: doet u het wel of doet u het niet?

 

Als Directeur Grootaandeelhouder (DGA) of directeur met aandelen in de onderneming heeft u gehoord over de mogelijkheid om aandelen aan uw medewerkers te verkopen. U heeft wellicht vernomen dat bedrijfsbrede werknemersparticipatie goede invloeden heeft op uw onderneming, de productiviteit en het voortbestaan van een onderneming. Misschien wilt u graag over een aantal jaren met pensioen en heeft u een aantal werknemers die de organisatie van u kunnen en willen overnemen. Alleen u weet niet precies hoe het verkopen van aandelen aan uw werknemers in zijn werk gaat. Wellicht heeft u iemand gespreken die het al toepast, maar wilt u graag meer over het onderwerp te weten komen. Kom dan op donderdag 1 oktober 2015 naar de oriëntatieworkshop van SNPI.

  

Dagprogramma en inschrijving op de website van SNPI

 

Over SNPI

De Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) is een non-profit organisatie voor het bevorderen van bedrijfsbrede aandeelhouderschap bij bedrijven in Nederland. SNPI heeft kennis van financiële participatie voor ondernemingen (alle vormen van aandelenplannen voor werknemers) en heeft als doel duurzame financiële aandelenparticipatie te bevorderen en de belangen van ondernemingen met aandelenplannen te behartigen. SNPI is de stem van ondernemingen met aandelenplannen in Nederland.

09-09-2015

Bio-Connect trekt financiering aan bij MBO & Groei Fonds met behulp van FBM

Bio-Connect, opgericht in 2004, is een gespecialiseerd distributeur van life-science reagentia. De markt waarin Bio-Connect opereert, Life Sciences and Health, is uitgeroepen tot een van de 9 topsectoren. Om aan de toenemende marktvraag te kunnen voldoen, is financiering aangetrokken bij het MBO & Groei Fonds en de Rabobank Vallei en Rijn. Het fonds neemt een minderheidsbelang in Bio-Connect.

 

FBM heeft Bio-Connect, geassisteerd bij het aantrekken van financiering en het realiseren van een passende structuur ten behoeve van groei en verandering binnen Bio-Connect. Met onze bemiddeling hebben we voor de ondernemer gunstige voorwaarden rondom de financiering kunnen realiseren. Met deze financiering kan Bio-Connect de interne organisatie verder verstreken, haar service aan klanten uitbreiden en haar markt vergroten.

 

Lees meer in het FD van 9 september 2015.

01-09-2015

Duitse intermediair voor bedrijfskrediet Zencap sleept miljoenen binnen van Amerikaanse investeerder.

 

Het Duitse internetinitiatief voor alternatieve financiering, heeft dinsdag bekend gemaakt dat het €230mln aan extra kapitaal heeft aangetrokken van een Amerikaanse investeerder.

 

Het Amerikaanse geld zal worden gebruikt om leningen te verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven in Duitsland, Nederland en Spanje.

 

Zencap verstrekt als intermediair leningen zonder tussenkomst van banken. Het fungeert als digitaal doorgeefluik om consumenten en investeerders direct in staat stelt om direct geld uit te lenen aan bedrijven en particulieren. Zencap belooft binnen 48 uur een kredietaanvraag af te handelen.

 

Bij Zencap hebben leningen een bandbreedte van €10.000 tot €250.000 en een looptijd van zes maanden tot vijf jaar. Kredietaanvragers moeten een omzet hebben van minimaal €100.000 in het laatste jaar en dienen tenminste 2 jaar te bestaan.

 

Waar kan het MKB nog meer aankloppen voor alternatieve financiering?

 

 

 

Bron: FD, 2015 

 

Heeft u ook een financieringsbehoefte? Voor meer info over alternatieve financiering kunt u terecht op ons platform alternatieve financiering. Wij gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden. 

20-08-2015

Leningaanvraag Casa 23 in 5 uur volgeschreven.

Met behulp van FBM via Collin Crowdfund zijn Marten Valster en Lucas Bos vandaag een campagne gestart voor het terugkopen van alle aandelen in hun bedrijf Casa 23.
 
Zij hebben in 5 uur €225.000 opgehaald bij 157 investeerders. FBM feliciteert de mannen van Casa 23 met de geslaagde funding.
20-08-2015

Crowdfunding campagne Casa 23 van start

FBM assisteert klanten bij het verwerven van alternatieve financieringen. Ondernemers Lucas Vos & Marten Valster zijn met behulp van FBM via Collin Crowdfund een campagne gestart voor het terugkopen van alle aandelen in hun bedrijf Casa 23.
 
Casa 23 is een jonge en succesvolle ontwikkelaar van betaalbare, duurzame en energiezuinige woonconcepten voor starters en alleenstaanden. Casa 23 maakt daarbij gebruik van eigen innovaties, zoals hoog isolatiewanden en grip op energie. Men heeft sinds 2012 al meer dan 150 appartementen ontwikkeld in 6 verschillende projecten (waarvan 2 in afronding). Via hun gezamenlijke holding zoeken de ondernemers financiering voor het uitkopen van hun medeaandeelhouder en investeerder van het eerste uur. De gevraagde financiering bedraagt €225.000,-. 
 
De financieringsaanvraag is op de website van Collin Crowdfund te zien. 
07-08-2015

Crowdfunding goede aanvulling op bankfinanciering.

Crowdfunding wordt steeds populairder bij het MKB. Deze alternatieve financieringsvorm wordt niet alleen meer gebruikt door goede doelen, kunstprojecten of start-ups om geld op te halen. Steeds meer ook middelgrote bedrijven vragen ondernemers en/of particulieren via crowdfunding om geld, in ruil voor rente of aandelen.

 

Ook FBM ziet de potentie van crowdfunding. De populariteit van crowdfunding gaat gepaard met een groei van alternatieve financiering in het algemeen. Daarom heeft FBM eerder dit jaar een platform gelanceerd voor alternatieve financiering. Met dit platform helpt FBM actief om de vraag en het aanbod in de markt voor alternatieve financiering te verbinden.

 

Crowdfunding bij grotere financieringen leent zich goed voor stapelfinancieringen. Ondernemers die middels crowdfunding al vreemd vermogen hebben verworven, hebben meer kans bij de bank, aangezien zij enerzijds aan kunnen tonen dat er betrokkenheid en vertrouwen in zijn plannen is en anderzijds een deel van de financiering al is ingevuld.

 

In Nederland is in de eerste helft van 2015 bijna 42 miljoen opgehaald met crowdfunding door ondernemingen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het bedrag valt nog in het niet bij de leningen van banken. Maar crowdfunding groeit al enkele jaren sterk, en vormt een serieus alternatief cq aanvulling voor lenen bij de bank

 

Middels ons alternatieve financieringsplatform zijn wij in staat om financieringen te realiseren ingevuld door enkel crowdfunding of stapelfinancieringen ingevuld met meerder alternatieve financieringsvormen.
Wilt u graag een keer vrijblijvend van gedachte wisselen over mogelijkheden? Dan nodigen wij u graag uit voor een verkennend gesprek. Daarnaast wijzen we u voor meer informatie graag door naar het tabblad alternatieve financiering.

16-07-2015

Ontwikkelingen in de markt voor alternatieve financiering

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeerde op 30 juni dat de concurrentie op het gebied van financiering voor het MKB door banken niet optimaal is. Dat is geen verbazingwekkende conclusie gezien het feit dat deze bancaire markt in handen is van slechts drie grote aanbieders. De ACM concludeert ook dat er nog te weinig concurrentiedruk uitgaat van de markt voor alternatieve financieringsvormen. Deze sector groeit echter hard en daarom is ook de verwachting dat alternatieve financiering in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen. De overheid zou daarin een stimulerende factor kunnen zijn door het scheppen van regels en kaders als ook het stimuleren van de markt voor alternatieve financiering. Er zijn door de overheid wel een aantal initiatieven opgezet, maar deze steun loopt verassend genoeg nog uitsluitend via het bancaire financieringskanaal. Gelukkig schept een vergelijking met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk hoop. Daar worden banken vanaf 2016 verplicht om kredietaanvragen die worden afgewezen (50% van de gevallen!) actief door te verwijzen naar alternatieve financieringsaanbieders.


Uit het Financieel Dagblad van 14 juli 2015


Als financieringsspecialist van het MKB, volgt FBM deze ontwikkelingen al jaren. Daarom heeft FBM eerder dit jaar een platform gelanceerd voor alternatieve financiering. Met dit platform helpt FBM zowel de vraag en het aanbod in de markt voor alternatieve financiering om elkaar beter te vinden. Wilt u graag een keer vrijblijvend van gedachte wisselen over mogelijkheden? Dan nodigen wij u graag uit voor een verkennend gesprek. Daarnaast wijzen we u voor meer informatie graag door naar het tabblad alternatieve financiering.

08-07-2015

Bent u klaar voor de aantrekkende markt voor fusies en overnames?

De komende jaren beloven druk te worden voor fusies en overnames. Uit onderzoek gedaan door het FD wordt een toename verwacht in het aantal overnames.  De verwachting is dat in Nederland in 2017 zelfs voor $ 80 mrd aan fusies en overnames gedaan wordt. De kans is dus erg groot dat ook uw onderneming te maken krijgt met vraagstukken omtrent een bedrijfsoverdracht.     

 
 
De belangrijkste aanjager voor de toename is het ruime monetaire beleid van veel centrale banken, waardoor het aantrekken van financiering aantrekkelijker is. Tegelijkertijd lijkt de crisis achter ons te liggen en verwacht vrijwel niemand een derde of vierde dip, waardoor het ondernemersklimaat verbeterd. 


Uit het Financieel Dagblad van 1 juli 2015


Is uw onderneming klaar voor een eventuele overname? Weet u hoe te handelen wanneer u wordt benadert door een overnamekandidaat? FBM kan u helpen bij alle vraagstukken van zowel de bedrijfsoverdracht als ook de benodigde financiering hiervoor. Aldus Albert van Lunteren, Partner van FBM: “Een goede bedrijfsoverdracht begint meestal al geruime tijd voor de daadwerkelijke overdracht met het klaarstomen van de onderneming. Zowel bij de koop als de verkoop van een onderneming. Bij FBM begeleiden wij u van het begin tot het eind, zodat alle partijen met een goed gevoel terugkijken op de transactie. Door het grote netwerk van zowel kopers als verkopers kunnen wij bij FBM zelfs de kans op succes aanzienlijk vergroten.”


Wilt u graag een keer vrijblijvend van gedachte wisselen? Dan nodigen wij u graag uit voor een verkennend gesprek.

28-06-2015

FBM lanceert platform voor alternatieve financieringen

Financieel Bedrijfsmanagement (FBM) te Nieuwegein is al 25 jaar actief in het arrangeren van financieringen voor ondernemingen. Vanuit dat specialisme heeft FBM een platform ontwikkeld waar wij financieringszoekers en financiers met elkaar kunnen koppelen via andere financieringsvormen dan de traditionele financiering bij banken. 

Vanuit een ruim netwerk onder kapitaalverschaffers heeft FBM een systematiek ontwikkeld om case-specifiek de juiste financieringsmatches te maken. Hierbij wordt op basis van een gedegen analyse  van zowel de financieringsbehoefte van de onderneming als het specifieke karakter van de financier een match gezocht. 

Het nieuwe platform bevat onder andere:

 • Participatiemaatschappijen
 • Informal investors
 • Crowdfunding
 • Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Overheidsinitiatieven  
 • Gespecialiseerde financieringsfonden

Heeft uw onderneming behoefte aan financiering of bent u niet geslaagd financiering te vinden via de traditionele wegen? FBM staat dan graag aan uw zijde! Ga naar fbm.nl/alternatieve-financiering en vul uw financieringsaanvraag in en wij nemen meteen contact met u op.

15-06-2015

Extra geld voor Nederlands mkb van Europese bank.

 

Rabobank en zijn bedrijfsfinancieringsdochter DLL krijgen €250 mln van de Europese Investeringsbank (EIB). Het geld is bedoeld voor het herstel van het Nederlandse en Europese bedrijfsleven.

Met behulp van de EIB-lening geven de twee financiële instellingen rentekortingen aan zakelijke klanten. Ondernemingen met maximaal drieduizend medewerkers kunnen zo aanspraak maken op een rentekorting tot 0,65%. DLL en Rabobank verwachten dat 'zeker 250 ondernemers' dankzij de faciliteit een bancair-krediet of lease met korting kunnen krijgen.

De afgelopen vijf jaar heeft de EIB in Nederland bijna €3 mrd aan leenfaciliteiten voor het mkb uitgezet. €1,2 mrd daarvan verliep via Rabobank en DLL. Volgens Rabobank zijn daarmee meer dan 1400 mkb'ers geholpen aan een gunstige lening.

Uit het Financieel Dagblad van woensdag 10 juni 2015

26-05-2015

Winstherstel voor het MKB

De omzet van het midden- en kleinbedrijf groeide afgelopen jaar met 4%, terwijl het bedrijfsresultaat met ruim een kwart toenam. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerkorganisatie van accountantskantoren, die de jaarrekeningen 2014 van ruim 3200 bedrijven analyseerde. Brancheorganisaties bevestigen dit beeld.
 
Dat is een opsteker voor het kleinbedrijf, dat tijdens de economische crisis door een diep dal is gegaan. De omzetten stegen in een jaar waarin de Nederlandse economie weer tot groei kwam, na twee jaar krimp. Daarnaast nam het ondernemersvertrouwen gedurende het jaar weer wat toe en liep het aantal faillissementen terug. (Bron: FD, 2015)
 
"Herstel is een goed teken. Op deze manier kan het vermogen van de ondernemingen zich ook wat herstellen. Toch zijn de financiële buffers en ratio's van de bedrijven beperkt, waardoor de verdere groei moeilijk te financieren is. Een goede analyse en kijken naar alternatieve financieringsoplossingen kan uitkomst bieden."
 
winstherstel mkb
 
 

Lees het volledige artikel.

18-05-2015

FBM bestaat 25 jaar!

Al 25 jaar staan wij naast de ondernemer voor financieel strategisch advies.
 
In 1990 is AFM, de naamsvoorganger van FBM, opgericht.  Inmiddels zijn er meer mensen bij FBM werkzaam en sindsdien heeft FBM al meer dan 500 bedrijven succesvol van diensten op het gebied van financiering, financieel management, herstructurering en fusies en overnames voorzien. 
 
“FBM is ontstaan vanuit de behoefte aan betere communicatie tussen de bank en ondernemer. Nu, na 25 jaar blijkt dat FBM haar bestaansrecht heeft bewezen. Sinds de bankencrisis is deze communicatie en samenwerking tussen bank en ondernemer er niet beter op geworden en blijkt dat onafhankelijke financiële adviseurs alleen maar harder nodig zijn. Ik geloof in het geïntegreerd aanbieden van onafhankelijke adviezen op het gebied van financiering, financieel management, herstructureringen en fusies en overnames. Ook in de toekomst zal onze rol belangrijk blijven gezien de groeiende behoefte aan een betrouwbare partner voor financieel strategisch advies."
 
Herman Olde Hartmann – Oprichter FBM 
22-04-2015

Openheid, transparantie en kwetsbaarheid moet vertrouwensband bank en ondernemer herstellen.

Op donderdag 16 april heeft in de tweede kamer de hoorzitting bijzonder beheer plaatsgevonden. Tijdens deze hoorzitting werd de maatschappelijke onvrede naar banken opnieuw geuit.

 

Of deze onvrede terecht of onterecht is, is niet aan FBM om te oordelen. Wel is iedereen het erover eens dat er een volledig gebrek aan vertrouwen is. FBM heeft haar visie over het herstellen van dit vertrouwen al in menige discussie met ONL en Hans Biesheuvel gedeeld. Hans Biesheuvel heeft dit onder andere gebruikt bij zijn position paper die hij presenteerde tijdens deze hoorzitting. 

 

Volgens FBM rust wederzijds vertrouwen tussen banken en ondernemers op wederzijdse openheid, wederzijdse transparantie en wederzijdse kwetsbaarheid. Dit kan enkel behaald worden als zowel banken als ondernemers een aantal duidelijke stappen nemen.

 

Voor banken betekent dit concreet dat zij een aantal duidelijke en toetsbare criteria moeten opstellen. Ten eerste criteria voor entree en exit van bijzonder beheer. Ten tweede voor tarieven en fees. Ondernemers zijn dan vooraf beter op de hoogte over wat van hen verwacht wordt.

 

Daarnaast is het van belang dat ondernemers vrij zijn in het kiezen van een onafhankelijke en door banken geaccrediteerde adviseur. De relatie tussen een ondernemer en een adviseur berust op vertrouwen. Dit vertrouwen kan naar onze mening enkel worden bereikt wanneer een ondernemer een adviseur kiest die bij hem of haar past en die niet wordt opgedrongen door de bank.

 

De gekozen adviseur heeft dan de opdracht te zorgen voor een duidelijke en transparante communicatie tussen bank en ondernemer.

10-04-2015

Overheid en banken kondigen nieuwe investeringsfondsen aan. En nu? FBM helpt u met 6 stappen op weg!

 

Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken gaan 2 miljard euro extra in het MKB investeren in de komende 3 jaar.  Hiervoor heeft de Nederlandse  Investeringsinstelling (NLII) twee investeringsfondsen opgericht.  Nu stelt u als ondernemer natuurlijk de vraag: “Hoe kom ik hieraan?” 

  

FBM zorgt er in 6 stappen voor  dat uw bedrijf aan de benodigde financiering komt met oplossingen die specifiek bij u en uw bedrijf passen. 

 

1. Bel FBM.
Wij komen graag bij u langs voor een eerste gesprek. Dit kost u niets, maar kan u wel in vele opzichten verder brengen.

 

2. Is uw financieringsbehoefte haalbaar?
Na onze persoonlijke afspraak maken we een analyse en bepalen de haalbaarheid en komen daarna pas met een offerte. 

 

3. Verbeteren/opstellen van uw business model en bepalen financieringsbehoefte.
Uw plannen helder uitleggen is belangrijk, maar ook erg moeilijk. Vooral met nieuwe diensten en producten kan het lastig zijn om een duidelijk beeld te geven van uw plannen. Wij begeleiden u met het opstellen en verbeteren van uw business model. De vertaling daarvan kan wellicht zelfs leiden tot een lagere financieringsbehoefte!

 

4. FBM stelt uw financieringsstructuur en financieringsmemorandum op.
Wij maken een compleet en professioneel financieringsmemorandum voor u. Zo heeft de investeerder een duidelijk overzicht van wat er te verwachten valt. En komt niemand voor verrassingen te staan.

 

5. Waar halen we de financiering vandaan?
Naast dat wij financiering kunnen realiseren bij banken en uit de nieuwe investeringsfondsen zijn wij ook in staat om voor uw bedrijf met financieringsalternatieven te komen. U kunt denken aan oplossingen zoals: risicokapitaal, achtergestelde leningen, crowdfunding, factoring en leasing. 

 

6. Bemiddeling bij uw financieringsaanvraag. 
FBM heeft bancaire kennis en ervaring in huis. Met onze financieringsbemiddeling heeft uw financieringsaanvraag meer kans van slagen en worden doorlooptijden korter.

 

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.

01-04-2015

Financiering: De Do's en Don'ts.

De Do's en Don'ts bij uw zoektochtocht naar financiering

 
23-03-2015

FBM presenteert tijdens de FinanceCorner van ONL:  de "Do’s en Dont’s" in uw zoektocht naar financiering.

Op de FinanceCorner, een initiatief van ONL en Yellow Walnut, kunnen we de klanten van FBM ook de mogelijkheid bieden om een korte pitch te doen voor hun financieringsbehoefte.

 

De FinanceCorner organiseert wekelijks events op verschillende locaties in Nederland voor MKB ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Tijdens deze events kun je als ondernemer in een relatief kort tijdsbestek in contact komen met diverse financiers, overheden en andere ondernemers en wordt je geinformeerd over de diverse vormen van financiering.

 

Stefan Antonissen en Ben Kaal, beide partner bij FBM,  zullen op 26 maart in het WTC Den Haag een presentatie geven over de do’s en dont’s bij de zoektocht van MKB ondernemers naar financiering. Zo maken we het ook op deze wijze de MKB ondernemer makkelijker om aan financiering te komen.

 

Voor info en aanmelden ga naar www.financecorner.nl

20-03-2015

Banken moeten recordbedrag afboeken op probleemkredieten. 

ABN Amro, ING en Rabobank hebben voor een historisch hoog bedrag verliezen geleden op probleemkredieten sinds het uitbreken van de financiële crisis zeven jaar geleden. Dat blijkt uit een inventarisatie van het NRC. De schadepost voor banken als gevolg van bedrijfsleningen of vastgoedfinancieringen die niet of slechts deels werden terugbetaald is opgelopen tot 20 miljard euro

 

Dergelijke verliezen worden door iedereen in de samenleving gevoeld, niet alleen door banken zelf. Banken hebben een deel van de stroppen terugverdiend, door onder meer spaarrentes te verlagen en de rentes op kredieten te verhogen. Ook hebben ze het salaris van personeel gekort.

 

De angst bij banken voor nieuwe stroppen is bovendien een reden waarom de kredietverlening mondjesmaat blijft, terwijl die juist cruciaal is voor het functioneren van de economie. Economen wijzen op de gebrekkige kredietverlening als medeoorzaak van het zwakke herstel.

 

Bron: NRC 

Het volledige artikel is hier te vinden. 

 

18-03-2015

Skispringer Lars Antonissen kwalificeerde zich afgelopen weekend met een 35e plaats voor de wereldbekerwedstrijd in Oslo. FBM is als hoofdsponsor van het Dutch Skijumping Team trots op deze knappe prestatie.

"Ik was zelf ook een beetje verrast, want ik ging er eigenlijk alleen heen om ervaring op te doen”, zegt de pas 19-jarige sportman uit Driebergen nuchter. Hij bereikte de tweede manche van de hoofdwedstrijd niet, maar beschouwde het als een schitterende opsteker voor de toekomst.

"Ik weet nog niet hoe het nu financieel verder gaat met de Nederlandse Ski Vereniging en het NOC*NSF. Dat moet ik allemaal nog horen”, aldus de skispringer, die jarenlang deel uitmaakte van de Nederlandse selectie, maar tegenwoordig met zijn privéteam door het leven gaat. De skibond kon hem financieel niet meer ondersteunen, omdat Antonissen niet aan de limieten voldeed.

"In de training is hij altijd super, in de wedstrijden kreeg hij het nooit bij elkaar”, vertelt Horst Tielmann, die als adviseur/consultant van de skibond fungeert. "Deze prestatie hoort bij zijn kwaliteiten.”

Omdat het met die resultaten dit seizoen weer bergopwaarts ging, mocht Antonissen naar Oslo. "Samen met Ruben de Wit heb ik dit seizoen alles op eigen houtje gedaan met ons privéteam. Wij hebben via onze hulptrainer Pierre Hartman de bekende Oost-Duitse grootheid Jochen Danneberg (zilver op de Spelen van 1976 voor de DDR, plus twee eindzeges op de vierschansentoernee, red.) benaderd. Die wist dat we totaal geen geld hadden en heeft alles gratis gedaan. Dat is bizar, voor iemand met zo’n reputatie. Het ging van het begin af eigenlijk onverwacht goed”, vertelt Antonissen.

 

'Beide voeten aan de grond houden'

 

"Hij heeft potentieel, hij heeft talent”, zegt de Duitser Tielmann, zelf een bekende naam in de skispringwereld. "Ik heb er respect voor hoe hij met keihard werken op eigen houtje zover gekomen is. Maar”, zo waarschuwt hij met een vreemd advies voor een skispringer, "het is nu ook zaak om met beide voeten aan de grond te blijven.”

De kwalificatie voor een wereldbekerwedstrijd was geen Nederlander meer gelukt na Boy van Baarle en Christoph Kreuzer in 2003. De Ski Vereniging heeft tegenwoordig de insteek om beloftes in de wintersportdisciplines onder te brengen bij gevestigde structuren van buitenlandse bonden. Als Antonissen doorgaat met presteren, zal er dan ook zeker ondersteuning voor hem komen.

"Wij hebben tot nu toe dit seizoen alles zelf betaald. We hebben naast onze kledingleverancier Icepeak maar één sponsor”, zegt de tiener uit Driebergen. "Dat is FBM. Het is een financieel bedrijfsadviesbureau. Mijn vader is daar één van de partners. En zijn collega’s hebben het als verrassing voor hem gedaan.”

 

Bron: Telegraaf 

10-03-2015

Leningaanvraag Aalborg Hotel in 4 dagen volgeschreven.

Op 4 maart is Ewoud van Woerkom met behulp van FBM een crowdfunding campagne gestart voor de gedeeltelijke aankoop van Aalborg Hotel te Amsterdam.

 

De leningaanvraag was diezelfde middag al voor meer dan de helft volgeschreven en belandde zo op de eerste plek in de Crowdfunding Top 40. Na 4 dagen was de leningaanvraag volgeschreven door in totaal 125 investeerders. 

 

05-03-2015

MKB Impuls Fonds geeft eerste leningen uit

Het jonge financieringsfonds kreeg in december €40 mln ter beschikking van het Pensioenfonds Detailhandel om mkb-ondernemers te ondersteunen die bij de bank niet of nauwelijks krediet krijgen. Daarvan is nu dus €5 mln uitgezet. 'De financieringsaanvragen lopen voorspoedig en de pijplijn is goed gevuld met kwalitatief goede aanvragen', meldt Martine Vissers van het Impuls Fonds. Zij verwacht dat de eerste tranche van €40 mln rond de zomer zijn weg heeft gevonden naar het midden- en kleinbedrijf.

 

MKB Impuls Fonds verschaft leningen in de bandbreedte van €250.000 tot €1 mln. Doel is een leemte in de financieringsmarkt te dichten. Onder die grens van €250.000 kunnen ondernemers nog terecht bij instellingen zoals Qredits. En boven de €1 mln zijn banken weer toeschietelijker.  Bron: FD 2015

 

Bron: FD 2015

Ga naar het het volledige artikel.

04-03-2015

Crowdfunding Campagne Aalborg Hotel vanmiddag gestart. Inmiddels meer dan 50% gerealiseerd. 

FBM assisteert klanten bij het verwerven van alternatieve financieringen. Ewoud van Woerkom is  met behulp van FBM een crowdfunding campagne gestart voor de gedeeltelijke aankoop van  Aalborg Hotel te Amsterdam.

 

Ewoud van Woerkom is sinds 2006 directeur van Aalborg Hotel te Amsterdam. Een succesvol drie sterren hotel in de Amsterdamse wijk De Pijp, dat een groeiend aantal zakelijke en  toeristische reizigers ontvangt.  Als basis voor de verdere groei van het hotel verwerft Ewoud het gedeelde eigendom van Aalborg Hotel. Daarvoor is hij een crowdfund campagne via Collin Crowdfund gestart. 

 

FBM assisteert Ewoud bij het opzetten van deze  crowdfunding campagne. 

 

Hier is de financieringsaanvraag van Ewoud te zien.

23-02-2015

De Europese alternatieve financieringsmarkt groeide met 144% tot 3 miljard euro. In Nederland is de markt in 2014 gegroeid naar 78 miljoen euro. 

Dat blijkt uit het eerste uitgebreide pan-Europese benchmarking onderzoek van alternatieve financiering geproduceerd door het New Centre for Alternative Finance van de University of Cambridge Judge Business School en het professionele dienstenbedrijf EY ism met CrowdfundingHub, 13 andere nationale of regionale sectorverenigingen en 255 toonaangevende platforms in Europa en omvatte naar schatting 85-90% van de alternatieve financieringsmarkt in Europa.

 

Online alternatieve financiering - inclusief equity-based crowdfunding en peer-to-peer bedrijfsleningen - dat tot voor kort als een niche-activiteit werd beschouwd, is in Europa een steeds vaker voorkomende bron van financiering geworden voor MKB bedrijven, start-ups en veel andere ondernemingen, zegt het rapport met als titel "Moving Mainstream: The European Alternative Finance Benchmarking Report".

 

In 2014 werd 201 miljoen euro van de vroege fase, groei- en werkkapitaalfinanciering geleverd aan Europese MKB bedrijven en start-ups via alternatieve financieringsplatforms. Het volume aan online alternatieve bedrijfsfinanciering groeide jaarlijks gestaag met circa 75 procent, en het geschatte aantal start-ups en MKB bedrijven dat gefinancierd werd via online alternatieve financieringsplatforms groeide met een gemiddeld percentage van 33 procent in de afgelopen drie jaar tot circa 5,801 in 2014.

 

"Deze nieuwe vormen van alternatieve financiering groeien snel en deze groei begint institutionele investeerders aan te trekken,” zegt Robert Wardrop, Executive Director van het pas gelanceerde Centre for Alternative Finance in Cambridge Judge, en mede-auteur van het nieuwe rapport. “Alternatieve financiering staat op het punt - toch in sommige Europese landen - om mainstream te worden.

 

FBM assisteert bedrijven met het realiseren van diverse financieringsoplossingen. Door middel van verschillende soorten herfinancieringen kunnen we de continuiteit van uw bedrijf veilig stellen. 

 

Bron: accountantweek.nl

19-02-2015

Het vertrouwen van ondernemers in de bouw is in het eerste kwartaal van 2015 verbeterd. Dat blijkt donderdag uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het ondernemersvertrouwen kwam voor de sector uit op 3 en is daarmee voor het eerst sinds de start van de meting in 2008 positief.

  

''Bouwondernemers hebben goede verwachtingen over de bedrijvigheid de komende drie maanden'', aldus het statistiekbureau in een samenwerking met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB Nederland en VNO-NCW. ANP (2015)

 

Ook bij FBM merken we dat het ondernemersvertrouwen in de bouw toeneemt. Het herstel is echter broos. De prijzen in deze sectoren staan onder druk waardoor de marges voor ondernemers klein zijn. Banken blijven nog voorzichtig en wachten op een volledig herstel van de markt. Bij FBM helpen we ondernemers in de bouwsector om maximale ruimte in de financiering te verkrijgen en zo de bouw te voorspoedigen.

03-02-2015

Ondernemers hebben in de tweede helft van 2014 vaker een beroep gedaan op overheidssteun om geld aan te trekken dan in het tweede halfjaar van 2013. Maar ten opzichte van de jaren daarvoor is het gebruik van het zogeheten financieringsinstrumentarium van het ministerie van Economische Zaken (EZ) nog steeds lager.

Dit schrijft minister Henk Kamp van EZ in zijn halfjaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer over het gebruik dat bedrijven maken van regelingen zoals het Borgstellingskrediet Midden- en Kleinbedrijf (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Qredits voor microkredieten en mkb-kredieten.

 

Werk aan de winkel

 

'Het is positief dat meer ondernemers de financiering rond krijgen met een steun in de rug vanuit de overheid', stelt Kamp in een begeleidend persbericht. 'De cijfers tonen aan dat we op de goede weg zijn. Toch ondervinden nog te veel ondernemers problemen bij het aantrekken van krediet. Er blijft dus werk aan de winkel voor zowel de banken als de overheid.'

FD 3 februari 2015

 

Druppel op gloeiende plaat

 

Vanuit economisch perspectief is het goed nieuws dat het MKB weer meer gebruik maakt van het financieringsinstrumentarium van de overheid. Gerelateerd aan het geringe volume en de beschikbare en onbenutte ruimte blijft het echter een druppel op de gloeiende plaat. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze vorm van financiering helaas vrijwel uitsluitend via de Nederlandse banken toegankelijk is. Actieve openstelling van deze regelingen via alternatieve financieringskanalen zou het gebruik substantieel kunnen stimuleren. Daarnaast moeten de regelingen nog eenvoudiger toegankelijk gemaakt moeten worden. De administratieve procedures werpen nog teveel een drempel op voor een beroep hierop.

 

Stefan Antonissen - Partner FBM

09-07-2014

Het kabinet wil tot € 2,5 mrd aan vermogen en kredieten verschaffen aan het MKB. Het richt zich met name op de kredieten vanaf € 100.000.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken komt met een 'aanvullend actieplan mkb-financiering'. Het midden- en kleinbedrijf klaagt al tijden over de gebrekkige financieringsmogelijkheden bij de banken. Het actieplan is een reactie hierop en richt zich op kredietaanvragen vanaf €100.000.

Het kabinet verwacht dat hiermee in totaal circa €2,5 mrd nieuwe mkb-financiering in de markt mogelijk wordt gemaakt. Tot € 1 mrd via het 'Innovatiefonds MKB+', €500 mln door verbreding van het financieringsaanbod en nog eens € 1 miljard via het doorontwikkelen van de eigen vermogensverschaffing aan het mkb.

Onder het project zit voor €1 mrd aan overheidsgaranties. Het zijn echter geen nieuwe garanties, maar onbenutte garanties van andere regelingen.

Gezond bedrijfsplan

'Het kabinet acht het van groot belang dat ook in de voorzichtig aantrekkende economie er voldoende financiering beschikbaar is voor mkb met een gezond bedrijfsplan', schrijft Kamp aan de Tweede Kamer. 'Dit voorjaar heeft een ambtelijke werkgroep geanalyseerd welke knelpunten er zijn, en welke maatregelen de overheid kan nemen om de financiering van het mkb te bevorderen. Belangrijke bevindingen zijn dat het mkb dat financiering zoekt vaak een zwakke financiële positie heeft, dat voor banken het risico op mkb-financiering is toegenomen, en dat er onvoldoende alternatieven zijn om de terugval in bancaire kredieten aan te vullen.'

Eigen vermogen

Een deel van het mkb heeft moeite eigen vermogen aan te trekken, wat ook het aantrekken van vreemd vermogen hindert, stelt Kamp. Het aanbod van risicodragend kapitaal is in Nederland nog te beperkt ontwikkeld, met name voor het kleinbedrijf. Bovenop bestaande instrumenten voor risicokapitaal zal het kabinet marktpartijen ondersteunen bij het oprichten van een achtergestelde leningenfonds (AGL-fonds) en een extra impuls van € 100 mln geven aan investeringen via business angels en participatiemaatschappijen. Daarnaast is per 1 juli jl. een nieuwe regeling voor 'Vroege fase financiering' aan innovatieve starters en kleine bedrijven opengesteld. Deze regeling wordt nu permanent.

bron: FD 8 juli 2014

08-07-2014

Na Rabobank, heeft ook ABN AMRO zijn voorspelling voor de woningverkopen 2014 naar boven bijgesteld.

Volgens de nieuwe prognose van de ABN AMRO bank zullen er dit jaar 25 procent meer woningen worden verkocht. Eerder ging ABN Amro nog uit van een stijging met 15 procent.

Vorig jaar werden er volgens het Kadaster 110.094 huizen verkocht. Als de prognose van ABN Amro uitkomt, worden het er dit jaar ruim 137 duizend.

''De economie staat er toch wat beter voor dan gedacht. Daarnaast is de betaalbaarheid van koopwoningen verbeterd, als gevolg van de lage rente en de gedaalde prijzen'', verklaart Philip Bokeloh, econoom bij ABN Amro, de opwaartse bijstelling.

Restschulden

De huizenmarkt krijgt volgens hem ook een impuls van meer politieke duidelijkheid over het beleid op de woningmarkt. Het groeiend aantal huishoudens met restschulden na de verkoop van hun woning blijft echter voor een domper zorgen.

Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker in Nederland, stelde zijn raming voor het aantal verkochte woningen in 2014 eerder dit jaar al naar boven bij naar 130.000 tot 140.000.

ANP 8 juli 2014

30-06-2014

Eerste haljaar 2014 laat positieve verkoopcijfers zien van woningen, zowel bestaand als nieuwbouw. Grote vraag is nu, zet dit door of is het een tijdelijke opleving?

De belangrijkste graadmeter die ervoor moet gaan zorgen dat de opleving in de bouw niet tijdelijk is, is de verdere ontwikkeling van de economische groei. Gaat het overgrote deel van de consumenten het vertrouwen terugkrijgen op een baan voor de langere termijn en dus zicht op een stabiel inkomen. Zodoende zal de bereidheid tot het doen van uitgaven weer toenemen. Vooral de grotere uitgaven, zoals woningen, hebben daar baat bij. De huidige opleving, die vooral ingegeven is op basis van de verwachting dat de bodemprijs van woningen is bereikt en financiering spotgoedkoop is, kan zo een goed vervolg krijgen.

Blijft de economische groei toch uit, dan is een volgende terugval in de bouw niet uitgesloten. Een flexibele bedrijfsvoering met scherpe prijzen en veel keuzevrijheid voor de koper zijn een must. Denk als ondernemer aktief mee in het beslissingsproces van de consument. Ontzorgen is hier het toverwoord. Op deze manier kan de bouwondernemer de evt twijfel bij consument om tot koop over te gaan toch positief beïnvloeden en zich onderscheiden. Afwachten of de economische groei zich wel doorzet is namelijk geen optie!

Albert van Lunteren (partner FBM)

30-06-2014

Het is overduidelijk dat het financieringslandschap verandert. De verhouding EV vs VV in een onderneming slaat steeds meer door naar Eigen Vermogen. Enerzijds komt dit doordat de bancaire financiering de laatse jaren is afgenomen en anderzijds doordat er in financieringsland anders tegen risico's wordt aangekeken door zowel ondernemers als financiers. Ondernemers hebben niet altijd zelf de middelen beschikbaar en krijgen nu hulp vanuit de "oude" zakenfamilies in Nederland. Het soort lening en invloed krijgt daarmee een andere dimensie.

De financiering die wordt verstrekt heeft een meer mezzanine-achtig karakter. Dit is een lening tussen een bancaire lening en eigen vermogen in. Aan de ene kant betaalt de ondernemer wel gewoon rente op de lening, maar zit er ook rendement op de lening op basis van een te verwachten waarde-ontwikkeling van de onderneming. Een dergelijke lening kan een passende aanvulling zijn op de bancaire leningen en zo de financieringsbehoefte oplossen.

Bijkomend effect voor de onderneming is dat er geld inkomt vanuit een zakenfamilie met ruime ervaring op zowel directieniveau en kennis van de markt met een groot netwerk. Hier kan de onderneming haar voordeel mee doen.

Belangrijke vraag is dan, hoe vindt een ondernemer een dergelijke financier/investeerder. Financiële adviesbureaus met jaren ervaring en kennis van de markt zijn dan de missing link.

Albert van Lunteren (partner FBM)

23-04-2014

Vertrouwen in banken blijft broos

De financiële sector is meer rekening gaan houden met de belangen van de klant, maar het vertrouwen van de samenleving in de sector is nog altijd niet hersteld. Dat concludeert toezichthouder AFM.

Vertrouwen in banken blijft broos

De financiële sector is meer rekening gaan houden met de belangen van de klant, maar het vertrouwen van de samenleving in de sector is nog altijd niet hersteld. Dat concludeert toezichthouder AFM.

De AFM noemde het "zorgwekkend" dat het vertrouwen van de consument nog steeds zo laag is. Een belangrijke reden is volgens AFM dat er nog steeds onwenselijke incidenten plaatsvinden bij banken en bij controlerende accountants. De kwaliteit van de controle schiet volgens AFM nog altijd tekort.

De AFM heeft de financiële dienstverlening van banken aan het MKB tot nieuw toezichtthema benoemd. Met name de informatievoorziening (zoals met derivaten) laat te wensen over.

15-04-2014

'Banken moeten mkb meer feedback geven'

Banken moeten beter aan bedrijven uitleggen waarom ze aanvragen voor leningen weigeren.

 

Vooral het midden- en klein bedrijf heeft baat bij uitgebreidere feedback over de afwijzing van kredietverzoeken. Dat vindt de Europese Commissie.

Als bedrijven weten waarom de aanvraag is afgekeurd, helpt hen dat bij een volgende aanvraag, redeneert Brussel.

Het is volgens de commissie 'essentieel' dat de dialoog tussen bank en mkb verbetert. "Het mkb is een belangrijke groeimotor in de economie. Toegang tot krediet is cruciaal voor zowel het mkb als de gehele economie."

"De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat banken minder snel geld pompen in bedrijven", zegt eurocommissaris Antonio Tajani in een verklaring. Hoe kleiner het bedrijf, hoe vaker leningen worden geweigerd, zo blijkt uit onderzoek van de commissie, die zich nu wil gaan inzetten om de dialoog tussen bank en bedrijf te verbeteren.

Feedback

Volgens Europese richtlijnen hebben bedrijven het recht om te weten waarom een aanvraag is afgekeurd. Banken moeten hun motivering desgevraagd op schrift stellen. In praktijk krijgen bedrijven dit lang niet altijd te horen doordat banken en bedrijven niet weten wat de regels zijn.

11-04-2014

NIBC rondt overname Duitse Gallinat-Bank af

AMSTERDAM (Dow Jones)--NIB Capital nv heeft de overname van de Duitse Gallinat-Bank voor EUR14,15 miljoen afgerond.

 

NIBC kocht de bank van ALBIS Leasing ag en verkrijgt hiermee toegang tot een nieuwe bron van financiering, namelijk bedrijfsspaargelden die gedekt worden door een Duits garantiestelsel, zo zei bestuursvoorzitter Jeroen Drost bij de aankondiging van de overname in maart.

De Gallinat-Bank heeft voor EUR650 miljoen aan leasecontracten onder zijn beheer.

11-04-2014

Mogelijk grote schade door derivaten voor MKB

Na de uitspraak van 26 maart jl door de rechtbank in Den Bosch, waar de Rabobank wordt gewezen op haar zorgplicht inzake de verkoop van renteswaps, lopen advocaten zich warm voor vergelijkbare zaken. Inmiddels worden de krachten gebundeld door een nationaal platform te creëren.

De mogelijke schade veroorzaakt door derivaten voor het MKB kan groot zijn. In feite is een renteswap een product die ervoor zorgt dat de euribor onder een lening wordt afgedekt gedurende de looptijd. Wat niet is afgedekt is de rente-opslag die de bank in rekening brengt. Als die gedurende de looptijd door de bank is verhoogd, zijn de rentekosten van een lening met een renteswap hoger dan bij het afsluiten van een lening met een langlopende rente.

Zodoende kan de bank niet zeggen dat een lening met een renteswap hetzelfde is als een rentevast lening. Dit terwijl de banken dit destijds wel zo hebben verkocht. Zie hier de zorgplicht van de banken. Wel zal per individueel geval bekeken moeten gaan worden of er daadwerkelijk onzorgvuldig is gehandeld.

 

 

11-04-2014

Euribor blijft laag

De afgelopen periode is de Euribor als rente-instrument zo goed als gelijk gebleven. Ook voor de komende tijd is er geen grote verandering te verwachten.

De euribor-tarieven van dit moment zijn:

1-maands euribor:    0,253%

3-maands euribor:    0,328%

6-maands euribor:    0,428%

12-maands euribor:  0,601%

03-02-2014

Met uitzondering van de overheid, de zorg en de detailhandel zullen alle sectoren in 2015 groei laten zien. Dat voorspellen economen van ING in een maandag gepubliceerd rapport.

De meeste sectoren zullen zelfs dit jaar al bescheiden groeien. Uitspringer is de industrie, blijkt uit de raming van ING. Vorig jaar kromp het afgezet volume daar nog met 1 procent. Maar dit jaar is er weer sprake van 2 procent groei. Voor 2015 rekent ING zelfs op een plus van 2,5 procent.

Ook de groothandel (2,1 procent), de bouw (2 procent) en de transportsector (1,8 procent) zullen het volgend jaar goed doen. ''In de bouw daalt de productie al enkele kwartalen niet meer'', constateren de economen van ING.

Zij denken dat de detailhandel in 2015 uitkomt op een nulgroei. Dit jaar zal de hoeveelheid verkochte goederen van winkeliers naar verwachting nog met 0,8 procent krimpen, als gevolg van de oplopende werkloosheid en lage koopbereidheid van consumenten.

De horeca heeft in 2014 en 2015 een lichte groei van 0,5 procent in het vooruitzicht.

03-02-2014

De Britse financiële toezichthouder FCA deelt straffen uit aan twee bankiers die betrokken waren bij de misstanden rond het rentetarief Libor. Zij zijn de eerste individuen die voor de fraude met de rente worden bestraft.

De FCA liet de twee bankiers, waarvan de namen en de bank waarvoor ze werkten niet bekend zijn gemaakt, maandag weten dat zij een straf tegemoet kunnen zien. Die kan bestaan uit een boete of een verbod op het werken in de financiële sector.

Het gaat om een manager en een persoon die verantwoordelijk was voor het doorgeven van de rentestanden van de betrokken bank. Laatstgenoemde zou handelaren de kans hebben gegeven om de tarieven voor hun eigen voordeel te beïnvloeden. De manager zou van deze praktijken op de hoogte zijn geweest en er niets aan hebben gedaan.

Afgelopen jaar kregen onder meer Rabobank, Barclays en UBS hoge boetes voor de fraude met het Libortarief. In verschillende landen lopen in dit verband inmiddels ook strafrechtelijke onderzoeken naar individuele bankiers.

Zo zijn al zeven bankiers, onder wie drie voormalige Rabomedewerkers, in staat van beschuldiging gesteld in de Verenigde Staten. In Groot-Brittannië moesten zeven ex-bankiers van Barclays zich eind vorig jaar bij de opsporingsdiensten melden voor ondervraging.

 

03-02-2014

De langverwachte stresstest van grote Europese banken legt de lat weer iets hoger. Banken moeten weer meer kapitaal aanhouden.

De langverwachte stresstest van grote Europese banken verplicht banken in een tegenvallend scenario 5,5% kapitaal over te houden, waar het eerder 5% was. De EBA hoopt zo de weerbaarheid van de financiële sector in kaart te brengen. De stresstest, waarvan de uitslag in oktober bekend wordt gemaakt, is een onderdeel van de grote balanscontrole van de banken. Alleen banken die voor alle onderzoeken slagen, mogen zonder aanvullende kapitaalversterking onder Europees toezicht komen te vallen.

Een stresstest is een gedachte-experiment waarbij posities van banken worden berekend in verschillende negatieve scenario's, zoals oplopende werkloosheid en een krimp van de economie.