21-12-2016

De medewerkersparticipatieregeling als bedrijfsthermometer

Collega Ben Kaal is onlangs gevraagd om een artikel te schrijven voor het vakblad vanwaarde van het Nederlands Instituut voor Register Valuators. Wij kunnen u dit artikel uiteraard niet onthouden zo vlak voor de feestdagen.

 

In het artikel gaat Ben in op hoe hij ondernemers adviseert bij een medewerkersparticipatieregeling. Geinteressseerd om het artikel te lezen? klik hier.

04-04-2016

Overnamegolf in IT-branche zet door

Volgens de ABN-AMRO zal de IT-markt in 2016 in het teken staan van fusies en overnames. Het zoeken naar schaalgrootte, het in huis in halen van kennis en de bereidheid om meer te investeren zijn redenen om op fusie- of overnamepad te gaan.

 


ABN-AMRO verwacht dat het aantal fusies en overnames op de IT-markt dit jaar boven het langjarig gemiddelde (256) uit zal komen. Bijvoorbeeld binnen de groeimarkt voor cloudaanbieders voorziet ABN- AMRO vele overnames. De digitalisering van de samenleving zet al jaren de toon binnen de Technologie, Media en Telecomsector (TMT). Het heeft de structuur van de sector aanmerkelijk veranderd. Mede door de digitalisering is het thema ‘samenwerking’ binnen de gehele TMT-sector belangrijker geworden.

 


Verder wordt de toenemende interesse in overnames en fusies volgens ABN-AMRO ondersteund door de aantrekkende economie en de lage rente. Bovendien zijn ook private equity-partijen zeer actief in de markt en komt ook uit het buitenland interesse. Ook zijn binnen de IT-branche relatief veel snelgroeiende bedrijven actief. Dat zorgt voor aantrekkingskracht. Tussen 2010 en 2014 steeg het aantal IT-bedrijven dat jaarlijks het personeelsbestand met 10% of meer uitbreidt van 355 naar 425 (CBS). Die ontwikkeling leidt er toe dat er relatief veel verwachtingswaarde wordt betaald bij overnames.

 


Bent u momenteel actief in de IT-markt én geïnteresseerd in het uitbreiden van de huidige activiteiten of wellicht naar de verkoopmogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met FBM. FBM beschikt over specialisten in de IT markt die u hierin kundig begeleiden.

 

Bron: ABN-AMRO

31-03-2016

Schroders stapt in mkb-kredieten 

Vermogensbeheerder Schroders gaat samenwerken met NEOS Business Finance om op grote schaal direct kredieten te verstrekken aan middelgrote bedrijven. De samenwerking draait om leningen van tussen de €250.000 en €5 mln. Volgens Neos Business Finance is de totale markt €1,5 mrd per jaar. 'Door de samenwerking met Schroders moet het mogelijk zijn op termijn minstens een kwart van die markt te bedienen', aldus NEOS Business Finance.

 

NEOS Business Finance is in 2012 opgericht en biedt institutionele beleggers toegang tot een platform dat alternatieve financiering voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) arrangeert. Het bedrijf heeft een unieke aanpak om het MKB toegang te geven tot kleine tot middelgrote leningen via een gestandaardiseerd uitgifte- en leningsvoorwaardenproces.

 

 

Tot op heden heeft NEOS Business Finance een fonds geïntroduceerd waarvan de financiering afkomstig was van twee grote Nederlandse pensioenfondsen. Daarnaast werkt NEOS Business Finance samen met ABN Amro op het gebied van MKB-financiering. Dit vormt een welkome aanvulling op het stimuleringsbeleid van de Nederlandse overheid om pensioenfondsen en andere instellingen actief te laten deelnemen aan de ontwikkeling van de nationale economie.

 

Kenmerken financiering
NEOS Business Finance biedt ondernemers de mogelijkheid leningen aan te gaan met een looptijd tot en met zeven jaar. Een lening heeft, mede afhankelijk van de specifieke voorwaarden, de volgende kenmerken:

  • Omvang van de lening: minimaal € 250.000
  • Looptijd: tot en met 7 jaar
  • Aflossing gedurende de looptijd van de lening conform overeengekomen aflossingsschema (eventueel restant hoofdsom aan einde looptijd dient geherfinancierd te worden)
  • Maximaal 1 jaar aflossingsvrij
  • Een vast rentepercentage gedurende de looptijd
  • rentebetaling per kwartaal
  • Vervroegde aflossing mogelijk
  • Leningen worden alleen in euro's verstrekt

 

Hulp nodig met de aanvraag van de lening? Neem dan contact op met FBM dat al ruim 25 jaar ervaring heeft met het begeleiden van financieringsaanvragen. Contact:FBM

 

Bron:Schroders 

Bron:NEOS

21-03-2016

Crowdfunding vindt zijn weg naar duurzaam

In 2015 is in Nederland 128 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. Daarmee is crowdfunding opnieuw verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar, toen nog 63 miljoen euro via crowdfunding werd gefinancierd zo blijkt uit onderzoek van crowdfunding bureau Douw&Koren. Waar in het begin vooral kleinere bedrijven, artiesten en ngo’s gebruik maakten van crowdfunding om het laatste stukje financiering rond te krijgen wordt crowdfunding steeds meer omarmt door grotere organisaties.


In 2015 was € 11,5 miljoen euro van de 128 miljoen euro bestemd voor de duurzame energiesector. Dat is 9% van de totale crowdfunding markt in Nederland.


Crowdfunding voor energie innovaties
Crowdfunding werd in 2015 onder meer ingezet voor duurzame energie innovaties binnen de domeinen zon, biomassa en gebouwde omgeving. Innovaties in de gebouwde omgeving haalden gemiddeld de meeste financiering op. In 2015 zijn 22 duurzame energie innovaties succesvol via crowdfunding gefinancierd, met een totale omvang van 2,8 miljoen euro. In totaal investeerden bijna 3.500 particulieren in deze innovaties. Gemiddeld haalde een innovatie 127.000 euro op. Energie innovaties halen daarmee gemiddeld 40% meer op dan ondernemingen. Nederlandse ondernemingen halen momenteel gemiddeld 90.000 euro op met crowdfunding.
Naast energie innovaties werd crowdfunding binnen de energie sector ook ingezet voor energie projecten. Van de circa 11,5 miljoen kwam ongeveer 75% ten goede aan duurzame energie projecten.


Zelfstroom
Zelfstroom heeft op 14 maart 2016 met succes een vierde crowdfundingproject van 600.000 euro afgerond. Daarmee heeft het bedrijf nu 900.000 euro aan zonnepanelen via crowdfunding bij particulieren geplaatst. Zelfstroom wil over 5 jaar voor 100 miljoen euro aan zonnepanelen op particuliere daken geplaatst hebben. ‘We zien dat het huren van zonnepanelen aanslaat en daarom gaan wij ook door met crowdfunding om deze toenemende vraag te financieren’, aldus Justin van der Loo, chief financial officer van Zelfstroom aan Solar Magazine. Deze geeft daarnaast aan dat het volgende crowdfundingproject naar verwachting al groter zal zijn dan 1 miljoen euro. Via het crowdfunding platform duurzaaminvesteren.nl, waar ook Triodos bank onlangs een aandeel in heeft genomen, worden deze zonnestroomsystemen nu deels gefinancierd. ‘Investeerders die crowdfunden krijgen een vaste rente van 5,5 procent, zo creëren we een duurzame win-win situatie’, aldus Van der Loo.


FBM
Financieel Bedrijfsmanagement (FBM) heeft ondertussen al meerdere crowdfunding projecten met succes begeleid. Het meest recente project met een financieringsbedrag van €400.000 werd op 15 februari 2016 in twee uur volgeschreven door 251 investeerders op het crowdfunding platform Collin Crowdfund. FBM assisteerde hierbij ondernemers Jorgen Botermans & Willem Brethouwer van SAMR SmartAgent-MarketResponse met het ophalen van de lening. De opgehaalde financiering wordt gebruikt voor het realiseren van overnames.


Bent u ook geïnteresseerd in alternatieve financieringen en de mogelijkheden die er allemaal zijn omtrent financieringen? Laat u dan onafhankelijk adviseren door FBM en neem vrijblijvend contact op via http://www.fbm.nl/nl/contact/

 

Bronnen:
Douw&Koren
Zelfstroom
Solar Magazine

Nieuwsarchief